Chuyên Ảnh Gỗ khổ lớn - Giá tốt nhất Việt Nam 2015-2016

#1
Chuyên Ảnh Gỗ khổ lớn - Giá tốt nhất Việt Nam 2015-2016Ảnh Gỗ Lụa (giá không thể tốt hơn):

-ảnh gỗ: 13x18cm = 9.000đ
-ảnh gỗ: 15x21cm = 13.000đ
-ảnh gỗ: 18x24cm = 18.000đ
-ảnh gỗ: 20x25cm = 23.000đ
-ảnh gỗ: 20x30cm = 23.000đ
-ảnh gỗ: 25x38cm = 38.000đ
-ảnh gỗ: 30x40cm = 38.000đ
-ảnh gỗ: 30x45cm = 50.000đ

-ảnh gỗ: 35x50cm = 63.000đ
-ảnh gỗ: 40x60cm = 83.000đ
-ảnh gỗ: 50x75cm = 100.000đ
-ảnh gỗ: 60x90cm = 160.000đ
-ảnh gỗ: 70x110cm = 200.000đ
-ảnh gỗ: 76x110cm = 220.000đ
-ảnh gỗ: 76x120cm = 250.000đ

-ảnh gỗ: 80x120cm = 350.000đ
-ảnh gỗ: 90x120cm = 450.000đ
-ảnh gỗ: 100x150cm = 550.000đ
-ảnh gỗ: 110x175cm = 700.000đ
-ảnh gỗ: 120x180cm = 750.000đ
-ảnh gỗ: 122x190cm = 800.000đ
-ảnh gỗ: 122x244cm = 890.000đ
-ảnh gỗ: 127x254cm = 1.500.000đ

(giá đã gồm cả in ảnh và hoàn thiện - áp dụng với ảnh viện áo cưới, các cửa hàng Lab ảnh, đại lý ảnh... và người yêu nhiếp ảnh Việt Nam)
Giá Ảnh tốt nhất Việt Nam -2016 www.sieuthianh.vn

-Tự hào là Lab ảnh hiện đại khổ lớn Poli LaserLab 1m27 - 50in x 100in (Máy LabPro thứ 6 của Poli Italy) có mặt trên thế giới và là máy Lab Poli 1m27 x 2m54 duy nhất tại Đông Nam Á hiện nay.

- Ảnh được in phóng trên giấy ảnh tráng bạc cỡ lớn chuyên nghiệp siêu cao cấp của FUJIFILM (Fujicolor paper Super type CN glossy) Made in Japan - Lab ảnh KIÊN ĐƯỢC 85 hoàng quốc việt, Hà Nội

ĐT: 043 756 8437 - 091 206 2336 (gặp chị Kiên)
-Hotline: 01234 29.29.29
Vật tư hóa chất Nhật Bản 100% www.sieuthianh.vn
* Ảnh gỗ MiCa-ảnh gỗ MiCa: 13x18cm = 15.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 15x21cm = 20.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 18x24cm = 25.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 20x25cm = 25.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 20x30cm = 30.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 25x38cm = 45.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 30x40cm = 55.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 30x45cm = 65.000đ

-ảnh gỗ MiCa: 35x50cm = 80.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 40x60cm = 110.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 50x75cm = 165.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 60x90cm = 200.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 70x110cm = 250.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 76x110cm = 280.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 76x120cm = 300.000đ

-ảnh gỗ MiCa: 80x120cm = 400.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 90x120cm = 550.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 100x150cm = 600.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 110x175cm = 750.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 120x180cm = 800.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 122x190cm = 850.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 122x244cm = 1.000.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 127x254cm = 1.800.000đ


Ảnh TRÁNG GƯƠNG - PHA LÊ (Siêu Trong Suốt)-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 13x18cm = 50.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 15x21cm = 60.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 18x24cm = 70.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 20x25cm = 80.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 20x30cm = 90.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 25x38cm = 100.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 30x40cm = 130.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 30x45cm = 150.000đ

-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 35x50cm = 160.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 40x60cm = 220.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 50x75cm = 330.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 60x90cm = 400.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 70x110cm = 500.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 76x110cm = 560.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 76x120cm = 600.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 80x120cm = 800.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 90x120cm = 900.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 100x150cm = 1.000.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 110x175cm = 1.350.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 120x180cm = 1.500.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 122x190cm = 1.600.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 122x244cm = 2.000.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 127x254cm = 2.500.000đ

Ảnh Tráng Gương (Pha Lê) Giá tốt nhất Việt Nam
(giá đã gồm cả in ảnh và hoàn thiện nẹp viền - áp dụng với ảnh viện áo cưới, các cửa hàng Lab ảnh, đại lý ảnh... và người yêu nhiếp ảnh Việt Nam)

Giá Ảnh tốt nhất Việt Nam-2016 www.sieuthianh.vn

-Tự hào là Lab ảnh hiện đại khổ lớn Poli LaserLab 1m27 - 50in x 100in (Máy LabPro thứ 6 của Poli Italy) có mặt trên thế giới và là máy Lab Poli 1m27 x 2m54 duy nhất tại Đông Nam Á hiện nay.

-Ảnh được in phóng trên giấy ảnh tráng bạc cỡ lớn chuyên nghiệp siêu cao cấp của FUJIFILM (Fujicolor paper Super type CN glossy) Made in Japan
- Lab ảnh KIÊN ĐƯỢC 85 hoàng quốc việt, Hà Nội
Bên cạnh đó chúng tôi còn cóin ảnh, album ảnh, photobook kỷ yếu, khung ảnh

ĐT: 043 756 8437 - 091 206 2336 (gặp chị Kiên)
Hotline: 01234 29.29.29
Vật tư hóa chất Nhật Bản 100% www.sieuthianh.vn

Tag : anh go , anh go kho lon , anh mica , anh trang guong , anh go lua