• Chào Guest,
    Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
    Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
    Xin cảm ơn!

Chuyên Ảnh Gỗ khổ lớn - Giá tốt nhất Việt Nam 2015-2016

T

thdieu

Guest
#1
Chuyên Ảnh Gỗ khổ lớn - Giá tốt nhất Việt Nam 2015-2016Ảnh Gỗ Lụa (giá không thể tốt hơn):

-ảnh gỗ: 13x18cm = 9.000đ
-ảnh gỗ: 15x21cm = 13.000đ
-ảnh gỗ: 18x24cm = 18.000đ
-ảnh gỗ: 20x25cm = 23.000đ
-ảnh gỗ: 20x30cm = 23.000đ
-ảnh gỗ: 25x38cm = 38.000đ
-ảnh gỗ: 30x40cm = 38.000đ
-ảnh gỗ: 30x45cm = 50.000đ

-ảnh gỗ: 35x50cm = 63.000đ
-ảnh gỗ: 40x60cm = 83.000đ
-ảnh gỗ: 50x75cm = 100.000đ
-ảnh gỗ: 60x90cm = 160.000đ
-ảnh gỗ: 70x110cm = 200.000đ
-ảnh gỗ: 76x110cm = 220.000đ
-ảnh gỗ: 76x120cm = 250.000đ

-ảnh gỗ: 80x120cm = 350.000đ
-ảnh gỗ: 90x120cm = 450.000đ
-ảnh gỗ: 100x150cm = 550.000đ
-ảnh gỗ: 110x175cm = 700.000đ
-ảnh gỗ: 120x180cm = 750.000đ
-ảnh gỗ: 122x190cm = 800.000đ
-ảnh gỗ: 122x244cm = 890.000đ
-ảnh gỗ: 127x254cm = 1.500.000đ

(giá đã gồm cả in ảnh và hoàn thiện - áp dụng với ảnh viện áo cưới, các cửa hàng Lab ảnh, đại lý ảnh... và người yêu nhiếp ảnh Việt Nam)
Giá Ảnh tốt nhất Việt Nam -2016 www.sieuthianh.vn

-Tự hào là Lab ảnh hiện đại khổ lớn Poli LaserLab 1m27 - 50in x 100in (Máy LabPro thứ 6 của Poli Italy) có mặt trên thế giới và là máy Lab Poli 1m27 x 2m54 duy nhất tại Đông Nam Á hiện nay.

- Ảnh được in phóng trên giấy ảnh tráng bạc cỡ lớn chuyên nghiệp siêu cao cấp của FUJIFILM (Fujicolor paper Super type CN glossy) Made in Japan - Lab ảnh KIÊN ĐƯỢC 85 hoàng quốc việt, Hà Nội

ĐT: 043 756 8437 - 091 206 2336 (gặp chị Kiên)
-Hotline: 01234 29.29.29
Vật tư hóa chất Nhật Bản 100% www.sieuthianh.vn
* Ảnh gỗ MiCa-ảnh gỗ MiCa: 13x18cm = 15.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 15x21cm = 20.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 18x24cm = 25.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 20x25cm = 25.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 20x30cm = 30.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 25x38cm = 45.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 30x40cm = 55.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 30x45cm = 65.000đ

-ảnh gỗ MiCa: 35x50cm = 80.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 40x60cm = 110.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 50x75cm = 165.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 60x90cm = 200.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 70x110cm = 250.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 76x110cm = 280.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 76x120cm = 300.000đ

-ảnh gỗ MiCa: 80x120cm = 400.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 90x120cm = 550.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 100x150cm = 600.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 110x175cm = 750.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 120x180cm = 800.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 122x190cm = 850.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 122x244cm = 1.000.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 127x254cm = 1.800.000đ


Ảnh TRÁNG GƯƠNG - PHA LÊ (Siêu Trong Suốt)-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 13x18cm = 50.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 15x21cm = 60.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 18x24cm = 70.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 20x25cm = 80.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 20x30cm = 90.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 25x38cm = 100.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 30x40cm = 130.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 30x45cm = 150.000đ

-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 35x50cm = 160.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 40x60cm = 220.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 50x75cm = 330.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 60x90cm = 400.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 70x110cm = 500.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 76x110cm = 560.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 76x120cm = 600.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 80x120cm = 800.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 90x120cm = 900.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 100x150cm = 1.000.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 110x175cm = 1.350.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 120x180cm = 1.500.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 122x190cm = 1.600.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 122x244cm = 2.000.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 127x254cm = 2.500.000đ

Ảnh Tráng Gương (Pha Lê) Giá tốt nhất Việt Nam
(giá đã gồm cả in ảnh và hoàn thiện nẹp viền - áp dụng với ảnh viện áo cưới, các cửa hàng Lab ảnh, đại lý ảnh... và người yêu nhiếp ảnh Việt Nam)

Giá Ảnh tốt nhất Việt Nam-2016 www.sieuthianh.vn

-Tự hào là Lab ảnh hiện đại khổ lớn Poli LaserLab 1m27 - 50in x 100in (Máy LabPro thứ 6 của Poli Italy) có mặt trên thế giới và là máy Lab Poli 1m27 x 2m54 duy nhất tại Đông Nam Á hiện nay.

-Ảnh được in phóng trên giấy ảnh tráng bạc cỡ lớn chuyên nghiệp siêu cao cấp của FUJIFILM (Fujicolor paper Super type CN glossy) Made in Japan
- Lab ảnh KIÊN ĐƯỢC 85 hoàng quốc việt, Hà Nội
Bên cạnh đó chúng tôi còn cóin ảnh, album ảnh, photobook kỷ yếu, khung ảnh

ĐT: 043 756 8437 - 091 206 2336 (gặp chị Kiên)
Hotline: 01234 29.29.29
Vật tư hóa chất Nhật Bản 100% www.sieuthianh.vn

Tag : anh go , anh go kho lon , anh mica , anh trang guong , anh go lua
 
Top