Chung cư tổ 9 Trung Hòa (KCN Sông Đà 7), tôi bán 21tr/m