Chung cư Mỹ Sơn Tower- tôi bán lỗ 2 căn dt 54m, 138m