Chung cư CT2B Thạch Bàn- tôi bán lỗ 2 căn dt 75m, 107m