Chung cư CT1 Thạch Bàn- tôi bán lỗ 2 căn dt 43m, 98m