Chiêu sinh khóa học thủ tục hải quan Kho ngoại quan chuyên nghiệp

#1
SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 1412/GDVN-TBTS

V/v: Mở khóa đào tạo thủ tục hải quan

kho ngoại quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo thủ tục hải quan kho ngoại quan

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của đông đảo cá nhân đã, đang và sẽ công tác tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kho ngoại quan trên toàn quốc. Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam mở lớp Thủ tục hải quan kho ngoại quan cụ thể như sau:

1. Nội dung chương trình học: Bao gồm các học phần

· Giới thiệu về Kho ngoại quan.

· Vận hành Kho ngoại quan.

· Thủ tục Hải quan về Kho ngoại quan.

· Giới thiệu về phần mềm quản lý Kho ngoại quan.

· Tham quan Kho ngoại quan.

2. Giảng viên:Khóa học sẽ do các chuyên gia đầu ngành đang công tác tại Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan giảng dạy.

3. Kết quả đạt được: Kết thúc khóa học,học viên sẽ nắm vững về cách vận hành và thủ tục hải quan về kho ngoại quan, đồng thời sẽ sử dụng thành thạo phần mềm quản lý kho ngoại quan.

4. Chứng nhận cuối khóa: Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam cấp chứng nhận đã hoàn thành khóa học về Thủ tục hải quan kho ngoại quan.

5. Khai giảng:

6. Địa chỉ: Số 195 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM.

7. Học phí: 1.800.000đ/ Học viên

8. Thời lượng chương trình:03 ngày

9. Chương trình đặc biệt

- Được đi thực tế tại các kho ngoại quan( hướng dẫn chi tiết về cách vận hành, thủ tục hải quan về kho ngoại quan)

- Giảng viên 100% đến từ Tổng cục Hải quan, Cục hải quan.

- Được hướng dẫn phần mềm kho ngoại quan một cách chi tiết.

10. Phương thức đăng ký: Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký học vui lòng điền thông tin học viên vào mẫu (file đính kèm) và gửi về theo địa chỉ e-mail: bienht@giaoducvietnam.edu.vn . Các nội dung cụ thể khác, cơ sở đào tạo sẽ thông báo trực tiếp đến các đơn vị và cá nhân.


Địa chỉ học và đăng ký học vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRUNG TÂM KẾ TOÁN QUỐC GIA

Website:http://www.ketoanquocgia.net

Email: bienht@giaoducvietnam.edu.vn

Yahoo: ThanhBien_1708

Mobile: 0938 86 86 50 (Ms Thanh Biện)

Nơi nhận:

- Như trên:

- Lưu vp:KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐÀO XUÂN DŨNG
 
Last edited by a moderator: