Chiến lược quảng cáo remarketing trên facebook

#1
Chiến thuật sử dụng hình thức chạy quảng cáo remarketing facebookSau đây là những kiến thức cần có để bạn áp dụng công cụ Remarketing facebook vào Chiến lược marketing online chung cho các doanh nghiệp

- Tiếp cận tất cả khách hàng đã truy cập vào trang web của bạn.

- Thu hút lại khách hàng truy cập bằng nhiều công cụ khác nhau như: quảng cáo google adwords, quảng cáo facebook, quảng cáo mạng hiển thị google đã từ bỏ giỏ hàng.

- Bán thêm hoặc bán kèm cho khách hàng đã mua hàng có hiện tại

- Tiếp cận khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định sau khi họ đã hoàn tất việc mua hàng.
- Thông điệp quảng cáo sáng tạo, phù hợp, thúc đẩy khách hàng quay trở lại. Đôi khi, là với một đề nghị “hấp dẫn hơn”

- Thu hút những khách hàng đã truy cập nhưng chưa thực hiện hành động chuyển đổi như: mua hàng, đặt hàng,…
- Tiếp thị trực tuyến theo mùa vụ.Nguồn: sưu tầm