cấp chứng chỉ xây dựng chỉ huy trưởng, đấu thầu, định giá giám sát

#1
Viện quản lý đào tạo và dạy nghề ESC
cấp chứng chỉ xây dựng uy tín liên hệ 0916063088
An toàn lao động về sinh lao động 900 000đ
Định giá xâ dựng 1 300 000đ
Chỉ huy trưởng 1 000 000đ
Giám sát thi công 1 500 000đ
Đấu thầu 800 000đ
Đánh giá dự án 900 000đ
Giám đốc quản lí dự án 1 000 000đ
 
#2
cấp chứng chỉ xây dựng các loại: chỉ hủy trưởng, giám sát thi công xây dựng công trình, đấu thầu, định giá xây dựng, an tòan lao động , vệ sinh sao động, tư vấn giám sát công tình xây dựng!!!