cấp chứng chỉ tin học, tiếng anh

#1
TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC UY TÍN

Tư vấn ôn thi ngoại ngữ, tin học toàn quốc
- Tin học, ngoại ngữ của trung tâm
+ Lệ phí thi chứng chỉ tin học (A,B,), ngoại ngữ (A, B) của trung tâm: 400000/bộ
+ Lệ phí thi chứng chỉ tin học (A,B,), ngoại ngữ C: 450.000 đ/bộ
- Tin học, ngoại ngữ của Bộ Giáo Dục:
+ Lệ phí thi chứng chỉ tin học (A,B), ngoại ngữ (A, B): 900.000đ/bộ
+ Lệ phí thi chứng chỉ tin học (A,B), ngoại ngữ C: 1.000.000 đ/bộ
Mọi chi tiết xin liên hệ- Phòng tuyển sinh của Viện quản lý đào tạo và dạy nghề ESC, ĐT: 0916063088

Fax: 0462871630, email:hoangmaiesc@gmail.com
Trân trọng kính chào./.