Cần tuyển PGĐ Công ty Chuyên về làm Xây Lắp Điện Đường Dây Và Trạm

X

Xaylapdienluc

Guest
#1
Xaylapdienluc: Cần tuyển PGĐ Công ty Chuyên về làm Xây Lắp Điện Đường Dây Và Trạm
Công ty tôi cần Tuyển PGD.
Cty chuyên về xây lắp đường dây và Trạm, cải tạo sửa chữa, đại tu.... các gói thầu của Điện lực.
Kinh nghiệm: Đã từng làm các công việc như trên
Công việc cần làm:
- Kết hợp Điện lực, khảo sát lập phương án thi công.
- Làm được hồ sơ thầu, thanh quyết toán, công trình.
- Sử dụng tốt Cad.
- Chỉ huy, giải quyết công việc ngoài công trường.
Bằng cấp: Không yêu cầu - Nhưng phải làm được tốt các ông việc trên.
Khu vực làm việc:
- Hà Nội
- Miền Bắc
Cần tuyển PGĐ Công ty Chuyên về làm Xây Lắp Điện Đường Dây Và Trạm