Cần trang bị tại hành lang đi lại những bình cứu hỏa sau

#1
Những nơi có đông người đi lại như khu vực tiếp tân, hành lang lối vào cần phải chú ý mật thiết. Bởi những nơi như thế này thường có những thiết bị, đồ nội thất, chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Do đó, để an toàn nên trang bị bình cứu hỏa tại những nơi như thế này.

Nhưng nên trang bị loại bình cứu hỏa nào là tốt nhất mà có thể ứng phó được những đám cháy mà có thể xảy ra?


Xem thêm sản phẩm bình chữa cháy tại Thiên Bằng

Nhưng nên sử dụng bình cứu hỏa nào là thích hợp nhất? Thiên Bằng tư vấn cho bạn như sau:

Bình cứu hỏa CO2 – Sử dụng cho các đám cháy điện

Do tính chất của tiếp tân, sảnh và lối vào khu vực của tòa nhà một bình CO2 có thể được yêu cầu. Hiệu quả phòng, chống cháy nhiên liệu của các thiết bị điện, bình cứu hỏa CO2 chứa chất thân thiện môi trường và không để lại bất kỳ dư lượng sau khi xuất viện.

Nhược điểm của bình cứu hỏa CO2 là nó không có hiệu quả đối với đám cháy nhiên liệu của đồ nội thất và vật liệu rắn như gỗ, xốp, thảm và giấy, tất cả đều có thể được tìm thấy trong môi trường này.

Bình bọt chữa cháy – Sử dụng đối với các đám cháy nói chung

Nội thất, Sọt rác, tủ hồ sơ và các đối tượng khác trong khu vực tiếp tân có thể là nhiên liệu tiềm năng cho một đám cháy cũng như một số các chất lỏng dễ cháy. Giải quyết các vụ cháy với một bình bọt không chỉ hiệu quả, nhưng bọt không dẫn điện, nên sử dụng các bình chữa vào thiết bị điện cũng là an toàn.

Bình bọt có thể để lại một dư lượng để sử dụng trên đồ nội thất nên càng ít càng tốt và càng nhiều càng cần thiết để dập tắt đám cháy.