Cần Sửa Chữa tìm số 8 nhà hát hạ long (tìm trung tâm sam sung vina )

L

ladykillah2010

Guest
#1
ladykillah2010: [h2]Cần Sửa Chữa tìm số 8 nhà hát hạ long (tìm trung tâm sam sung vina )[/h2]
mình có cái S4 bị hỏng màn hình ,
nghe mn nói bên hạ long có chỗ sam sung vina thay đk màn hình
mọi người biết chỗ nào không ? chỉ giùm mình vs ?
thân !!
Cần Sửa Chữa tìm số 8 nhà hát hạ long (tìm trung tâm sam sung vina )