Cần Sửa Chữa Có cái đt galaxy J docomo cần up room chuẩn

1

1111117

Guest
#1
1111117: [h2]Cần Sửa Chữa Có cái đt galaxy J docomo cần up room chuẩn[/h2]
Máy đang chạy Sphinx- V1c
Cá nhân hoặc cửa hàng nào có chạy được room tốt hơn, đặc biệt là pin trâu hơn thì chạy giúp mình, công cán giá làng he he
Vui lòng liên hệ ; 0968.521.906 ( sn 82 )
Cần Sửa Chữa Có cái đt galaxy J docomo cần up room chuẩn