CẦN NGƯỜI LÀM VIỆC TẠi PHÒNG TRANH 60 LÊ LỢI

V

voquyartist

Guest
#1
voquyartist: CẦN NGƯỜI LÀM VIỆC TẠi PHÒNG TRANH 60 LÊ LỢI
CÔNG VIỆC BÁN THỜI GIAN.
Làm việc tại phòng tranh nghệ thuật 1a - phạm ngủ lão -,Huế. 16h 30 đến 22h 15 hàng ngày.
y/cầu: biết tiếng anh, làm việc có trách nhiệm,
Ai có nhu cầu xin liên hệ gấp sô điện thoại: 01208099631.,để biết thêm chi tiết.
đăng tin tuyển dụng tìm việc miễn phí - CẦN NGƯỜI LÀM VIỆC TẠi PHÒNG TRANH 60 LÊ LỢI