Cần Mua not 3 . G 3

Đ

Đơn Cô

Guest
#1
Đơn Cô: [h2]Cần Mua not 3 . G 3[/h2]
như tiêu đề mình cần mua 1 em đt ai có ip 0983219104 giá và tinh trạng máy nhe
Cần Mua not 3 . G 3