Chợ xe Cần Mua Cần mua một cây thép vuông 20X20 X500 ai có bán mình nhé.

G

girl_halong_vip

Guest
#1
[h2]girl_halong_vip: Cần Mua Cần mua một cây thép vuông 20X20 X500 ai có bán mình nhé.[/h2]
cần chế mấy thứ này nên cần một cây thép đặc hình vuông . ( bằng nhôm cũng được)
kích thước 20 X 20 X 500mm ( 2X2 X 50 cm)

ai có bán mình nhé o915.558.oo1
Cần Mua Cần mua một cây thép vuông 20X20 X500 ai có bán mình nhé.