Cần Mua cần mua ipad 2 hoặc ipad 3 bản wifi thôi

F

Frankie

Guest
#1
Frankie: [h2]Cần Mua cần mua ipad 2 hoặc ipad 3 bản wifi thôi[/h2]
yêu cầu hình thức đẹp và giá cũng đẹp luôn ai bán ghi số dưới em liên hệ ạ thank
Cần Mua cần mua ipad 2 hoặc ipad 3 bản wifi thôi