Cần gia sư dạy lớp 4 và Tiếng anh lớp 7

S

ShopTriumph

Guest
#1
ShopTriumph: Cần gia sư dạy lớp 4 và Tiếng anh lớp 7
Yêu cầu:
- Gia sư dạy lớp 4
+Tuần 3b,mỗi buổi 2h vầo buổi tối
+ Chuyên ngành SP Tiểu học
- Gia sư dạy Tiếng anh lớp 7
- Chuyên ngành SP Tiếng anh
+Tuân 3 buổi, mỗi buổi 2h dạy vào buổi chiều
SV năm cuối hoặc sv đã ra trường. Mức lương thòa thuận
Liên hệ: 0965340777 (c Liên)
đăng tin tuyển dụng tìm việc miễn phí - Cần gia sư dạy lớp 4 và Tiếng anh lớp 7