Cần Bán Cần bán em LG LTE3 hỏng màn hình

M

mr.chuot_hl

Guest
#1
mr.chuot_hl: [h2]Cần Bán Cần bán em LG LTE3 hỏng màn hình[/h2]
Như tiêu đề e cần bán con LG LTE3 hỏng 1 góc màn hình. :D
Hòn gai nhaO:)
Cần Bán Cần bán em LG LTE3 hỏng màn hình