Cần Bán Cần bán 1 em ip4 mầu trắng 16gb ngon !!!!

B

Bi_hn9x

Guest
#1
Bi_hn9x: [h2]Cần Bán Cần bán 1 em ip4 mầu trắng 16gb ngon !!!![/h2]
Như tiêu đề, máy không móp máp, hình thức 95%. Ai có nhu cầu liên hệ: 0965 017 591\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
Cần Bán Cần bán 1 em ip4 mầu trắng 16gb ngon !!!!