[Cần Bán] Bán Yamaha Subwoofer YST-SW515, Revel C12 đang dùng tốt

B

bnhhl

Guest
#1
bnhhl: [Cần Bán] Bán Yamaha Subwoofer YST-SW515, Revel C12 đang dùng tốt
Bán Revel C12 đang dùng tốt. Mua chính hãng. Nguyên bản toàn bộ. Giá ra đi 6.5 triệu

Giá mới hiện tại Giá: 13.080.000 VND

http://www.thanhtungaudio.com/c12_id55.html

Bán Yamaha Subwoofer YST-SW515 đang dùng tốt. Mua chính hãng. Nguyên bản toàn bộ. Giá ra đi 5 triệu

Giá mới hiện tại Giá: 7.500.000 VNDhttp://audiohoanghai.com/yamaha-subw...ck_id5061.html

Liên hệ 0123 808 0123


điện gia dụng [Cần Bán] Bán Yamaha Subwoofer YST-SW515, Revel C12 đang dùng tốt