• Chào Guest,
    Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
    Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
    Xin cảm ơn!

Cam kết chất lượng đào tạo ngành Điều dưỡng

H

hungtruong

Guest
#1
Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội công khai cam kết chất lượng đào tạo của ngành Cao đẳng Điều dưỡng :

- Điều kiện tuyển sinh : Thi tuyển theo kỳ thi của Bộ kết hợp với xét tuyển.

- Các hoạt động hỗ trợ cho học tập và sinh hoạt cho người học :

· Trung tâm thư viện sách,thư viện điện tử.

· Có chỗ ở trong KTX cho sinh viên.

· Trung tâm tư vấn,hỗ trợ việc làm.

· Khu vui chơi,giải trí,thể dục thể thao.

· Tổ chức các hoạt động tập thể cho sinh viên.

- Yêu cầu về thái độ học tập của sinh viên :

· Có đạo đức nghề nghiệp,ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan,doanh nghiệp.

· Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp,trách nhiệm công dân,làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

· Có tinh thần cầu tiến,hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

- Mục tiêu kiến thức,kỹ năng,trình độ ngoại ngữ đạt được:

· Mục tiêu : Đào tạo sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng có phẩm chất đạo đức,sức khỏe,có thái độ đúng đắn,có kiến thức khoa học cơ bản,có kiến thức và kỹ năng chuyên môn,nghiệp vụ ở trình độ cao đẳng để thực hiện chăm sóc,nuôi dưỡng,phòng bệnh và phục hôi sức khỏe nhân dân,có khả năng tham gia tổ chức quản lý các hoạt động điều dưỡng,nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên.

· Kiến thức: người điều dưỡng ở trình độ cao đẳng có kiến thức cơ bản về cấu tạo,hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý,sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người,các biện pháp duy trì và cả thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

· Kỹ năng :

ü Phối hợp với các nhân viên y tế khác để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh.

ü Thực hiện đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và thực hiện một số kỹ thuật điều dưỡng phức tạp của chuyên khoa theo sự phân công của điều dưỡng phụ trách.

ü Tham gia xây dựng,lập kế hoạch và thực hiện quy trình điều dưỡng,công tác quản lý ngành.

ü Đảm bảo chăm sóc toàn diện ổn định và liên tục.

ü Tư vấn,giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng,thông tin giao tiếp với người bệnh,đồng nghiệp và cộng đồng phù hợp với văn hóa.

ü Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sĩ,đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý.

ü Phối hợp và tham gia thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu,kế hoạch hóa gia đình,nâng cao sức khỏe cộng đồng đảm bảo an toàn chung.

ü Thực hiện được việc sơ cứu,cấp cứu ban đầu các trường hợp bênh nặng,tai nạn.

ü Có kỹ năng sử dụng thuốc hợp lý,an toàn.

ü Tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và các nhân viên y tế,liên tục đào tạo cho mình và cho người khác.

ü Áp dụng y học cổ truyền trong công tác chăm sóc,phòng và chưa bệnh.

ü Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch và bảo vệ môi trường.

ü Có khả năng tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

ü Có kiến thức cơ bản về tin học,ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.

· Trình độ ngoại ngữ,tin học : đạt trình độ B về tiếng Anh,trình độ B về tin học ứng dụng.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: người có bằng tốt nghiệp ngành điều dưỡng trình độ cao đẳng có thể làm việc ở các bệnh viện,cơ sở chăm sóc sức khỏe từ trung ương tới cơ sở,các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp y.
 
Top