Các hạng bằng lái xe ô tô hiện có tại Việt Nam

#1
Để đảm bảo an toàn giao thông, lái xe có đủ năng lực điều khiển từng loại phương tiện ô tô đặc thù, Việt Nam hiện có các loại bằng lái xe được phân hạng như sau:

1. Bằng lái xe b1
bằng lái xe b1 được sở GTVT cấp cho người điều khiển các phương tiện như ô tô dưới 9 chỗ ngồi, xe tải, xe chuyên dụng dưới 3,5 tấn
2. Bằng lái xe hạng b2
Học bằng lái xe b2 sẽ điều khiển được các phương tiện như quy định tại bằng b1. Có điểu bằng b1 không thể lái xe kinh doanh, ví dụ như taxi còn bằng b2 thì được. Chính vì thế mà bằng lái b1 sẽ được nâng hạng lên bằng b2 với yêu cầu người đó dưới 55 tuổi
3. Bằng lái xe hạng C
Có bằng lái xe hạng C bạn sẽ được điều khiển các phương tiện theo quy định tỏng bằng lái b1 và b2. Ngoài ra còn có thể điều khiển ô tô tải, máy kéo 1 rơ mooc, sơ mi ro mooc tải trọng trên 3,5 tấn và cần cẩu bánh lốp sức nâng trên 3,5 tấn - bằng lái xe hạng C lái được xe nào
4. Bằng lái xe hạng D
Người có GPLX hạng C có thể lái ô tô khách 10-30 chỗ ngồi và các phương tiện quy định trong các loại bằng lái xe b1,b2, C
5. Bằng lái xe hạng E
Có bằng lái hạng E là được lái Ô tô khách trên 30 chỗ và các phương tiện theo quy định tại bằng lái hạng b1, b2 , C, D
6. Bằng lái xe hạng F
Được cấp cho những ai đã có bằng lái các hạng B2, C, D, E điều khiển các phương tiện tương ứng có kéo theo rơ mooc trọng tải trên 750kg
7. Hạng FC cấp cho người đã có bằng B2, C, D, E để lái các loại xe tương ứng có kéo rơ mooc và xe container
Trên đây là toàn bộ những thông tin về các loại bằng lái xe ô tô tại Việt Nam. hãy trang bị cho bản thân tấm bằng lái xe phù hợp nhất các bạn nhé - thi bằng lái b2