Các giải pháp và kỹ thuật của Zebra cho ngành bán lẻ 2015

#1
Sự tiến bộ của công nghệ cá nhân hóa, trải nghiệm kỹ thuật số, và các mạng xã hội đã tạo ra một thị trường phức tạp, đa kênh là một hạt giống mới trong mua sắm đó là kết nối người tiêu dùng. Việc kết nối với người tiêu dùng đang xây dựng các trải nghiệm mua sắm vững chắc đặt nhu cầu mới về các nhà bán lẻ.
RetailEx ASEAN 2015 là một sự kiện khu vực nhằm mục đích phục vụ cho việc mở rộng thị trường ASEAN đối với các ngành công nghiệp bán lẻ. Diễn ra tại Bangkok, sự kiện này sẽ giới thiệu các thông tin cập nhật mới nhất trong ngành công nghiệp bán lẻ cùng với việc chia sẻ kiến thức về thực tiễn và giải pháp tốt nhất từ các chuyên gia ngành công nghiệp bán lẻ
Khi các giải pháp bán lẻ Platinum tài trợ của sự kiện này, Zebra Technologies sẽ được đặt cùng một trải nghiệm tương tác & hấp dẫn cho các du khách, trưng bày toàn diện các giải pháp và kỹ thuật của Zebra, máy quét mã vạch Zebra, máy in thẻ Zebra cho ngành công nghiệp bán lẻ.
Chủ đề của Zebra cho sự kiện này sẽ là "One Store, One Experience" Mỗi cửa hàng - Một trải nghiệm, trung tâm là người tiêu được hưởng thụ một trải nghiệm mua sắm liền mạch và nhất quán, .Zebra sẽ giới thiệu giải pháp đa kênh (Omni-Chanel) có thể cung cấp cho các nhà bán lẻ với tầm nhìn "One Store, One Experience" thực hiện chuyển đổi và bán hàng trong thời đại của người tiêu dùng kết nối những người muốn mua sắm bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào.


Nguồn
http://quetmavach.blogspot.com/2015/09/zebra-tai-tro-giai-phap-ban-le-platinum.html