Bảo dưỡng xây dựng có tầm quan trọng như thế nào

#1
Bảo dưỡng xây dựng có tầm ảnh hưởng như thế nào

Bảo dưỡng xây dựng - một thuật ngữ được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây.Bảo dưỡng xây dựng nhập vai trò cần thiết với các nhà máy. Vậy bảo dưỡng xây dựng là gì.

Bạn có thể tìm thêm thông tin tại: http://www.sievitalo.info/


Theo quan điểm thực hành bảo dưỡng công nghiệp là việc thực hiện các tác vụ giúp bảo tồn năng lực sản phẩm, qua đó bảo đảm tính liên tục và chất lượng của sản xuất.


Bảo dưỡng diễn ra trong cục bộ thời gian sử dụng (tuổi thọ) của sản phẩm.


Bảo dưỡng tốt là đảm bảo đạt được vận hành ở mức chi phí tối ưu tổng quát.

Từ ‘Bảo dưỡng’ – maintenance – trong tiếng Anh xuất phát từ động từ ‘maintain’, có nghĩa là ‘duy trì’. Điều này có nghĩa là duy trì kỹ năng làm ra sản phẩm của máy móc sản phẩm. hiện giờ, tuy có nhiều định nghĩa không giống nhau, nhưng cách hiểu thông dụng nhất về Bảo dưỡng xây dựng ( Bảo trì công nghiệp) là duy trì hay khôi phục khả năng của máy móc thiết bị nhằm chế tạo sản phẩm có các đặc tính yêu cầu, trong thời gian cần đến chúng, với kinh phí tổng quát thấp nhất.


1. Lượng dự trữ tối thiểu: áp dụng các kỹ thuật sản xuất kịp thời với thời gian tạo ra (thời gian tính từ đầu vào là nguyên liệu đến đầu ra là sản phẩm) rất ngắn,
2. Chất lượng không chỉ cao hơn mà còn phải bình ổn và có thể được kiểm soát trong suốt khi chế tạo,
3. sản phẩm phải thoả mãn được nhu cầu của khách hàng, v.v…
4. Tổ chức chế tạo theo nhu cầu thị trường, tức là theo mô hình “kéo”, chứ không phải là theo năng lực tạo ra (mô hình “đẩy” truyền thống). Đây chính là xu hướng mới, được đặt tên là “chế tạo tinh gọn” (Lean manufacturing).

Quan niệm về thiết bị

Quan niệm về thiết bị theo cách nhìn nhận của tạo ra,
buôn bán thiết bị mới một cách có kỹ thuật,
Cách đưa sản phẩm vào hoạt động. Mà rộng hơn là cách quản lý dùng sản phẩm theo quan điểm nhìn nhận toàn thể vòng đời của chúng một cách hiệu quả nhất về kinh tế, an toàn về môi trường và bảo đảm tính trách nhiệm với người sử dụng chúng.

Rõ ràng là bộ phận Bảo dưỡng không còn giữ vai trò thứ yếu nữa mà phải là một bộ phận ngang hàng và gắn kết với chế tạo. Quản lý bộ phận Bảo dưỡng giờ đây không chỉ ở mức độ nguyên lý cơ khí truyền thống mà còn phải đưa vào thêm các yếu tố:


· Tính phức hợp ngày càng cao của công nghệ,
· Sự tích hợp của các công nghệ mới (công nghệ thông tin, vật liệu mới,..)
· Sự độc lập hóa và toàn cầu hóa kinh tế,
· Sự tiến bộ của tâm lý sức lao động,
· Quy luật tổ chức con người và hệ thống.


Ngày nay, cùng với những thay đổi công nghệ, hiện tượng toàn cầu hoá kinh tế, sự tái cơ cấu liên tiếp cũng như cải tiến phương tiện tạo ra, các công ty chịu áp lực rẻ lớn hơn bao giờ hết. tác dụng sống còn của mỗi công ty để sinh tồn và tiến bộ là phải sử dụng tối ưu cơ sở vật chất và thiết bị mình có thể chủ động kế hoạch chế tạo theo nhu cầu của khách hàng.


Các nhu cầu mà chế tạo cần phải đáp ứng được:


Các đòi hỏi này yên cầu phải có một cách tiếp cận hoàn toàn mới về vai trò của việc dùng năng suất thiết bị, (tức là bảo dưỡng xây dựng), cũng như về quan hệ chế tạo – bảo dưỡng. Rất nhiều công ty vẫn còn tổ chức bộ máy chạy theo thứ tự chiều dọc đã lạc hậu nghĩa là bảo dưỡng đặt dưới sự kiểm soát của sản xuất. Việc chuyển sang cơ cấu tổ chức hàng ngang với bảo dưỡng và tạo ra là ngang hàng là rất cần thiết, giúp cho tất cả các công việc liên quan đến chế tạo được kết nối với nhau. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả kiểm soát cơ sở vật chất và thiết bị tạo ra mà còn cải thiện kiểm soát tài chính với các chi phí bảo dưỡng (trực tiếp và gián tiếp), cũng như thúc đẩy năng lực triển khai chiến lược Bảo dưỡng đi kèm với chiến lược phát triển của công ty.

Tham khảo thêm tại website:http://www.planarvideowalls.com/

Để giải quyết các đòi hỏi này cần phải mở rộng lĩnh vực kiểm soát Bảo dưỡng xây dựng bao gồm:


Để dứt được Nhiệm vụ của mình, Bảo dưỡng xây dựng cần phải đáp ứng ba yêu cầu có ý nghĩa sống còn, đó là kĩ năng, phương tiện và ý chí của tổ chức (công ty).