• Chào Guest,
    Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
    Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
    Xin cảm ơn!

Bán Vu2

N

nguyenanhthy

Guest
#1
nguyenanhthy:
[h2]Bán Vu2[/h2]
Con LG VU2 ngon lành vào tay mobile9 chạy chương trình thì thành cục gạch.......lúcnnóii dt bị này, úc nói dt bị kia..cón chửi khách hàng là đồ ngu..........tao mà gặp nó ngaọi đường là tao cũng ép cho lọt lề
Suy đi tính lại,ngẫm tới ngẫm lui, rào trước đón sau, chặn trên chặn dưới,tính luôn cả lim từ +00 tới -00, tích phân rồi lại tích phân sau đó phân tích:
- Tầng lớp trí thức của xã hội này nói chung (đất Phan Thiết nói riêng) cũng bị người đời coi thường chê bai và khinh bỉ mà thôi, có cao lắm thì cũng được cái là họ chào trước mặt, đá sau lưng..............
Ôi cuộc đời, chẳng được con mẹ gì.......cũng thua 01 thằng cùi bắp mobile9 thợ quèn mà anh em đi sái như thần thánh....................đề nghị xem lại mobile9 có bằng cấp gì liên quan tới viễn thông hagy tin học không..đừggnn nói chi đện thjoại
Bán Vu2
 
Top