SIM Bán sim Vietel tháng có 35k + 200Mb GPRS giá bèo.

E

EVilxX

Guest
#1
EVilxX: Bán sim Vietel tháng có 35k + 200Mb GPRS giá bèo.
Số 0168 9634 096
Số 0168 7612 551
Số 0168 3557 804
Số 0168 6306 671
Số 0168 3498 061
Số 0169 8811 443
Số 0167 2428 046
Số 0169 7013 410
Số 0164 5688 431
Số 0167 2267 496
Số 0167 2191 082

Tất cả đều chưa kích hoạt, đồng giá 20.000đ
LH chữ ký.
sim số đẹp Bán sim Vietel tháng có 35k + 200Mb GPRS giá bèo.