Bạn nên nhớ rằng mỗi năm một lần cần kiểm tra xilanh bình chữa cháy

#1
Quá trình hoạt động bên trong bình chữa cháy được tác động từ một xi lanh chứa các chất chữa cháy (nước, bọt, bột chữa cháy,…) và một bình chứa CO2 nén ở áp lực cao. Các xi lanh không chịu áp lực khi không sử dụng và chỉ chịu áp lực khi bình nén khí CO2 được mở.


Bình cứu hỏa giá rẻ loại nào tốt?

Mỗi năm, bình chữa cháy cần bảo trì toàn bộ một lần theo tiêu chuẩn việt nam 7435-1:2004. Việc bảo trì cần được thực hiện bởi những người có chuyên môn.

- Kiểm tra bằng mắt các bình chữa cháy xem có bị ăn mòn và hư hại không

- Kiểm tra xem các bình chữa cháy đã được sử dụng chưa, bằng cách kiểm tra chốt an toàn và dây chốt an toàn

- Kiểm tra xem các hướng dẫn trên thân bình chữa cháy là rất rõ ràng và dễ đọc không

- Tháo ống xả và kiểm tra xem có bị tắc và ăn mòn không

- Một khi các ống xả đã được gỡ bỏ thay thế "O" ring

- Tháo đầu nắp của bình chữa cháy(nên tháo từ từ để đề phòng trong trường hợp có bất kỳ áp lực trong xi lanh từ bình khí CO2 bị rò rỉ)

- Trong trường hợp của bột bình chữa cháy, kiểm tra trực quan các nội dung để đảm bảo rằng nó cho thấy không có dấu hiệu đóng cứng hoặc vón cục. Nếu có bất kỳ bằng chứng về đóng cứng sau đó vứt bỏ các nội dung và thay thế bằng mới

- Trong trường hợp của bình chữa cháy dạng nước, đổ nó vào một xô hiệu chỉnh và kiểm tra bên trong của xi lanh với một ngọn đuốc, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu của sự ăn mòn hoặc sủi bọt trong niêm mạc bình. Đo các nội dung bằng cách sử dụng xô, nếu có nhiều hơn một sự khác biệt 10% sau đó thay thế và điều tra

- Tháo đầu nắp bình chữa cháy và kiểm tra nó. Có 7 mẩu thông tin đó phải được đánh dấu trên bình nén khí; Tên nhà sản xuất, ngày sản xuất, ký hiệu hóa học của nội dung (tức là CO2), trọng lượng danh nghĩa phí, trọng lượng đầy đủ, trọng lượng rỗng và các tiêu chuẩn Anh rằng bình nén khí tuân theo. Nếu bình cứu cho thấy bất kỳ dấu hiệu của sự ăn mòn, không hiển thị 7 mảnh dữ liệu, là hơn 10yrs tuổi hoặc có một sự khác biệt của hơn 10% nội dung (tức là 5.5g của một mực 55g) sau đó thay thế bằng một cái mới

- Đổ lại bình chữa cháy với các nội dung từ các xô, cài đặt lại các bình nén khí và thay thế các đầu nắp vào bình chữa cháy (đảm bảo rằng bạn đã thay thế các đầu nắp "O" nhẫn với một trong những đầu tiên mới).

- Điền vào các nhãn dịch vụ trên phía sau của bình chữa cháy

- Lau Bình chữa cháy

- Đảm bảo rằng các khung tường được an toàn và trong tình trạng tốt trước khi thay thế lại may trên tường