Bán iPhone 5s 16gb quốc tế mới 98%

L

Lequocdung

Guest
#1
Lequocdung: [h2]Bán iPhone 5s 16gb quốc tế mới 98%[/h2]
Như trên cần bán iPhone 5s đen trùng seri với võ
no iCloud reset tại chỗ giá ra đi 5800.000
Máy nhìn còn mới võ ít trầy có cáp cóc xạc nha
01218828935
Bán iPhone 5s 16gb quốc tế mới 98%