Bán Hoặc Giao Lưu bán hoặc gl vs máy cỏ 2 dây hdmi cho dt

A

Anh Com

Guest
#1
Anh Com: [h2]Bán Hoặc Giao Lưu bán hoặc gl vs máy cỏ 2 dây hdmi cho dt[/h2]
Dây Hdmi dùng cho dòng android 130k. Có duy nhất 2 bộ
Bán Hoặc Giao Lưu bán hoặc gl vs máy cỏ 2 dây hdmi cho dt