Bán Đất Hàm Liêm

Q

quanghuy

Guest
#1
quanghuy: Bán Đất Hàm Liêm
KHông người trông coi , cần bán một lô đất trồng 540 trụ Thanh Long, đã thu hoạch được hai lần,Cây Thanh Long rất xung, có nước tươí quanh năm, đã hạ bình điện, có nhà trên đất và đất canh tác còn dư xung quanh. Giấy tờ hợp lệ liên hệ: 0902217078 tặng dây điện và bóng đèn thắp Thanh Long
Bán Đất Hàm Liêm