Ai hơi khá Anh văn giúp mình với

T

Tingting31097

Guest
#1
[h2]Tingting31097: Ai hơi khá Anh văn giúp mình với[/h2]
Tình hình là mình năm nhất đại học rồi mà còn cà ngơ tiếng anh quá. Thích tiếng anh mà ít siêng học từ vựng quá :'( Có ai kha khá anh văn chỉ mình được không? Minh cũng muốn train speaking nữa hì.
[/i]Ai hơi khá Anh văn giúp mình với[/i]