Ác quy cho xe đạp điện Yamaha ICATS N2

  • Thread starter Xe đạp điện - Diễn đàn
  • Start date
X

Xe đạp điện - Diễn đàn

Guest
#1
[h2]: Ác quy cho xe đạp điện Yamaha ICATS N2[/h2]
Cho em hỏi xe đạp điện Yamaha ICATS N2 dùng loại ác quy nào?
Ác quy cho xe đạp điện Yamaha ICATS N2