• Chào Guest,
    Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
    Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
    Xin cảm ơn!

8 Cách nhấn mạnh trong Writing và Speaking

C

cupido1

Guest
#1
Khi bạn còn rất ít thời gian trước kỳ thi IELTS sắp tới, mà bản thân lại chưa chắc chắn lắm với bài Writing và Speaking, thì tốt nhất hãy đăng ký một khóa luyện thi IELTS cấp tốc ngay. Nếu không được, bạn hãy điểm qua một vài tips sau đây :

Người bản ngữ thường thường hay sử dụng cách nói nhấn mạnh, nhất là trong các văn bản mang tính học thuật như diễn văn, thuyết trình,... Và trong bài thi Writing IELTS và cả Speaking cũng đều có đôi phần hỏi về quan điểm của thí sinh nên cần chú ý về các cấu trúc phía dưới đây cho chuẩn

1. Nêu 3 ý

Đây là kỹ thuật có tác dụng tốt khi tạo ấn tượng và làm cho câu cú dễ nhớ hơn. Những ý dài bạn nên sử dụng các từ nối như đầu tiên(first), thứ hai(second)...

Ví dụ :

Trong bài thi cả IELTS Speaking và Writing đều hỏi về ‘Opinion’ của thí sinh nên các bạn chú ý các cấu trúc sau để trình bày ý kiến trong bài thi thật hoàn hảo nhé.

1. Using list of three [Liệt kê 3 ý]

Đây là kỹ thuật có tác dụng khá tốt trong việc tạo ấn tượng và làm cho câu văn dễ nhớ hơn. Đối với các ý dài, ta có thể sử dụng các từ nối như First(ly), Second(ly), và Third(ly) hoặc Finally.

Ví dụ: The training programme was a great success. Firstly, it was practical; secondly, it was effective; and thirdly, and most importantly, it gave us the best value for our money.

2. Using two contrasting ideas [So sánh, đối lập hai ý]

Đây là cấu trúc dùng các từ có cùng một dạng với nhau cùng ngữ pháp, mẫu câu, sau đó so sánh hai ý khác nhau và đối lập nhau cũng là một cách để nhấn mạnh khá hiệu quả. Những kỹ thuật này thường các chính khách hay diễn giả sử dụng rất nhiều.

We should look at what we do well and what we need to improve.

3. Sử dụng dạng so sánh bậc nhất

The most…, the best…, etc. thường được sử dụng với các cách diễn đạt như (one of the) …in the world, in the country, hoặc với ever.

Ví dụ:

It is one of the best white-goods manufacturers in the world.

It was the most innovative training session I’d ever attended.

4. Using interesting or extreme adjectives [Sử dụng các tính từ mạnh]

Khi bạn muốn nhấn mạnh quan điểm cá nhân, hoặc sử dụng nhiều tính từ, động từ mạnh sẽ cuốn hút rất nhiều người đọc, nghe hơn là sử dụng những từ thường thấy như nice, not bad, so, very good,... Bài thi IELTS Writing nên làm theo cách này, sẽ tốt hơn là những từ bình thường.

turbulent/ volatile markets (changeable)

versatile general managers (flexible)

in the pejorative sense of the world (negative)

a challenging problem (difficult)

5. Emphasising a negative statement [Nhấn mạnh mệnh đề phủ định]

Sử dụng các cách diễn đạt anything but + tính từ diễn đạt ý trái ngược với điều muốn nói tới và các cách diễn đạt như whatsoever/ at all

Sử dụng các mệnh đề mang ý phủ định hoặc so sánh với các mệnh đề mang ý khẳng định hoặc sử dụng It isn’t/ wasn’t…

Ví dụ:

This course is anything but challenging. (It’s too easy.)

It isn’t what you know, it’s who you know.

The student didn’t do any homework whatsoever/ at all.

6. Cleft sentences [Câu chẻ]

Cleft sentences nghĩa là một câu hở. Tức là, trong một câu thông tin được phân chia thành hai mệnh đề hoặc phần, mỗi phần có động từ riêng. Câu chẻ được dùng để nhấn mạnh điều mà bạn muốn nói tới. Ví dụ như sau :

I’d like to talk about our latest training programme.

=> What I’d like to talk about is our latest training programme.

They make cheap products. They don’t produce good-quality products.

=> They make cheap products. What they don’t do is produce good-quality ones.

Company A bought Company B.

=> It was Company A that bought Company B.

7. Inversion (Đảo ngữ)

Một cú pháp dùng để nhấn mạnh nữa đó là đảo ngữ, đảo vị trí chủ vị cho nhau, thường thấy nhất ở các mâu câu kiểu như không những...mà còn (not only/but also)

He is extremely drive. He’s also a bad guy.

=> Not only is he extremely drive, (but) he is also a bad guy.

They won the contract. They got government funding too.

=> Not only did they win the contract, (but) they also got government funding.

8. Các dạng thức nhấn mạnh khác

Cách dùng câu với các trạng từ như indeed, actually, to say the least… cũng được dùng với ý nghĩa nhấn mạnh điều muốn nói. Ví dụ:

In fact, that brings me to my next point.

The company wasn’t doing well, to say the least. (The company was doing very badly.)

Their development programme was, above all, highly practical.
 
Top