50 sinh viên nhận được học bổng du học toàn phần tại Anh

#1
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh vừa công bố danh sách 50 sinh viên đã nhận được một học bổng du học toàn phần chương trình học sau đại học tại Anh. Cho đến nay, hơn 250 sinh viên đến từ Việt Nam đã nhận được một học bổng từ các chương trình học bổng Chính phủ Anh.Được chọn từ hàng trăm đơn đăng ký đầu tư 50 ứng viên học bổng Anh hết thảy tổn phí học bổng, vé tàu bay, phí tổn sinh hoạt, bao gồm nghiên cứu và học tập tại Anh khi hỗ trợ.

Đại sứ Việt Nam đến Anh để để cấu hình các chương trình chung của nghiên cứu ở Anh tại các bữa tiệc chia tay của người xin học bổng.

Học bổng du hoc Anh đang học tập xuất sắc và học bổng được thiết kế, như trong cạnh việc hỗ trợ các đời mai sau của các nhà lãnh đạo Việt Nam coi trọng cá nhân chủ nghĩa, một học bổng có uy tín trong lĩnh vực tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là một cơ hội tốt cho những sinh viên muốn có được một giấy chứng thực chất lượng cao và công nhận toàn cầu của cấp sau đại học Việt Nam. Học tập tại Anh trang bị các kỹ năng cá nhân và phẩm chất để đóng góp vào sự phát triển chính trị của nền kinh tế, xã hội và ngày mai của sơn hà để mở một niềm vui hoàn toàn mới.

cộng tác giáo dục anh van giao tiep với giáo dục dưới hàng ngàn chất lượng quốc tế của công dân ở Anh và phát triển. giờ, nhiều trường đại học trong chương trình liên kết Anh cung cấp cộng tác học bổng du học toàn phần giáo dục với các trường đại học ở Việt Nam.