4s lock màu trắng cần ra đi

I

i-CaFe

Guest
#1
i-CaFe:
[h2]4s lock màu trắng cần ra đi[/h2]
đang có 1 e 4s lock 8GB, màu trắng đang xài sim ghép ổn định, nay cho ra đi 1tr8 call chữ ký nhé pakon

4s lock màu trắng cần ra đi