4rum có PR cao đang xét VIP

#1
Điều kiện:
  • Giới thiệu ít nhất đến 3 website khác, nội dung giới thiệu phải chứa đường dẫn về diễn đàn rao vặt Yeu79, bạn có thể đặt anchor text hoặc đưa link trực tiếp cũng được (không chấp nhận đặt trong thẻ code,mã,quote....).
  • Bài giới thiệu không được quá sơ sài (content is king, chịu khó gõ nhiều chữ chút).
  • Mỗi domain chỉ chấp nhận 1 bài viết links về Yeu79.net (ai nhanh chân lẹ tay hơn sẽ được tính, lỗi của người đến sau).
Quyền lợi:
  • Được đặt 2 link bài viết và 1 link chữ ký dofollow hết nhé.
Khi bạn cảm thấy đã làm đủ và xong, hãy để lại comment 3 hoặc những website mà bạn đã gửi link giới thiệu (tất cả links phải đặt trong thẻ code hoặc quote).