patch cord sc-sc multimode

  1. N

    Dây nhảy quang multimode lc-lc om2 50/125 3 met cho các thiết bị điều khiển điện

    Dây nhảy quang multimode LC-LC OM2 Duplex 3M, 5M, 10M, 15M, 20M là gì? Theo từ điển dây nhảy quang tiếng Anh dịch là Fiber optic path cord, đây là thiết bị dùng để nối quang giữa các thiết bị quang hay phụ kiện quang như: Hộp phối ODF quang với converter quang chạy mode multi 50/125 hoặc...